Mooie gedachten 1-10

9 8 7 6 5 4 3e 3d 3c 3b 3a 2b 2 1a 1d Make me a channel of your peace ========================================================

Een beroemd gebed is heel mooi op muziek gezet door Sebastian Temple onder de naam ‘Make Me A Channel of Your Peace’. Hier kun je het horen en zien, vertolkt door Sinead O’Connor. De Nederlandse tekst volgt hier onder

Make me a channel of your peace,
Where there is hatred let me bring your love,
Where there is injury your pardon Lord,
And where there’s doubt true faith in you.

Make me a channel of your peace,
Where there’s despair in life, let me bring hope,
Where there is darkness, only light,
And where there’s sadness, ever joy.
O Master grant that I may never seek,
So much to be consoled as to console,
To be understood as to understand,
To be loved as to love with all my soul.
Make me a channel of your peace,
It is in pardoning that we are pardoned,
In giving to all men that we receive
And in dying that we are born to eternal life.

Dit was één van prinses Diana’s meest geliefde liederen en het werd gezongen bij haar begrafenis. Het wordt ook elk jaar bij de Britse dodenherdenking gezongen.

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.
Heer, maak dat ik er meer op uit ben te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden.
Want door te geven ontvangen we, door onszelf te vergeten vinden we, door te vergeven wordt ons vergeven, door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.
Amen.

Je zou dit prachtige gebed/ dit lied kunnen vergelijken met de yama’s en de nyama’s van  Patanjali, een filosoof uit India die ong. 2 eeuwen voor Chr. leefde
De yama’s zijn universele wetten waar we ons aan moeten houden.
ahimsa,                    geweldloosheid
satya                        eerlijkheid
asteya                      niet stelen
brachmacharya      zuiverheid in sexueel handelen
aparigraha              niet alles willen hebben

De Niyama’s zijn disciplines naar jezelf toe
Saucha                     zuiverheid, zowel van lichaam en geest
Santosha                 tevredenheid
Tapas                      oefening in evenwichtigheid, zelfbeheersing, even doorzetten
Svadhyaya              studie van heilige geschriften, herhaal de woorden van spirituele leiders Ishvara pranidhana     overgave aan datgene wat ons overstijgt.