Yoga in het bos

Op donderdag 17-7-2014 is in het Limbrichterbos een yoga-ervaring geweest, waar 20 deelnemers aan meededen. Ziehier een video-impressie ervan.