Mooie gedachte -135- HOOP

Wanneer je je hoop verliest

Verlies je alles

En wanneer je denkt

dat alles verloren is

Dan is er altijd hoop