Filosofie

De filosofie van yoga Er wordt aangenomen dat Patanjali (2e eeuw voor Christus) de grondlegger is van de yogafilosofie.

Patanjali heeft ons het achtvoudige pad nagelaten.

-1- Yama -2- Niyama -3- Asana -4- Pranayama -5- Prathyahara -6- Dharana -7- Dhyana -8- Samadhi

 

Wij zullen de eerste twee treden van het achtvoudige pad eens bekijken.

De yama’s Ahimsa, niet kwetsen, geen geweld gebruiken Satya, waarachtigheid, oprecht zijn, echt zijn Asteya, niet stelen, niets van een ander willen Brahmacharya, kuisheid, streven naar zuiverheid in de sexuele drijfkracht Aparigraha, niet begerig zijn, opslokken, graaien

De niyama’s Saucha, reinheid in lichaam, innerlijk en uiterlijk en in de omgang Santosha, tevreden zijn, niet gehecht zijn aan het aardse Tapas, niet toegeeflijk zijn voor jezelf (kop op, even doorzetten) Svadhyaya, studie van de heilige geschriften (herhaal de grote woorden van de spirituele leiders) Ishvara pranidhana, overgave aan datgene wat ons overstijgt (wijd je aan een persoonlijke godheid of aan een universeel bewustzijn)

Make Me A Channel of Your Peace Het beroemde gebed is heel mooi op muziek gezet door Sebastian Temple onder de naam ‘Make Me A Channel of Your Peace’. Dit prachtige gebed is zuivere Yama en Niyama en is de leer van yoga met andere woorden. Hier kun je het horen en zien, vertolkt door Sinead O’Connor. De Nederlandse tekst volgt hier onder       

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij licht brengen waar duisternis is. Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. Heer, maak dat ik er meer op uit ben te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden. Want door te geven ontvangen we, door onszelf te vergeten vinden we, door te vergeven wordt ons vergeven, door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven. Amen. Je zou dit prachtige gebed/ dit lied kunnen vergelijken met de yama’s en de nyama’s van  Patanjali (zie boven), De engelstalige tekst van het lied is:

Make me a channel of your peace, Where there is hatred let me bring your love, Where there is injury your pardon Lord, And where there’s doubt true faith in you. Make me a channel of your peace, Where there’s despair in life, let me bring hope, Where there is darkness, only light, And where there’s sadness, ever joy. O Master grant that I may never seek, So much to be consoled as to console, To be understood as to understand, To be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace, It is in pardoning that we are pardoned, In giving to all men that we receive And in dying that we are born to eternal life.

Dit was één van prinses Diana’s meest geliefde liederen en het werd gezongen bij haar begrafenis. Het wordt ook elk jaar bij de Britse dodenherdenking gezongen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *