De helende kracht van yoga

Na 35 jaar yoga beoefening en na 27 jaar yogales te hebben gegeven ben ik het, na het lezen van onderstaand artikel (in NRC 18-6-2016), eens met wat Edith Molenbroek schrijft.
Ik beschouw yoga als rijkdom, zoals ik ook het spreken van een vreemde taal rijkdom vind. Zoveel mensen hebben me in de loop der jaren gezegd dat yoga hielp bij bv het maken van een scan, dat men complimentjes kreeg om de rust die men bewaarde, ook voor een operatie. Mensen die jaren en jaren yoga doen zijn veel leniger sterker en soepeler dan mensen die dat niet doen. Ouderdom hoeft niet met gebreken te komen. Spanningen zetten zich nu eenmaal vast in het lichaam, in spieren en in organen. Yoga helpt om het leven te nemen zoals het komt, om nederig te zijn, om dankbaar te zijn voor al het goede wat het leven geeft, om de klappen op te vangen die het leven nou eenmaal uitdeelt. Om stil en verwonderd te zijn bij bv. het zien van een zonnepit die een prachtige bloem gaat worden. Om de rust te bewaren in de stress van alledag.

Het moge duidelijk zijn dat dit allemaal een positieve uitwerking heeft op de hartslag, de bloeddruk en het cholesterol gehalte, op het hele welzijn van de mens.

Mevr. Molenbroek heeft gelijk als ze praat over het Wilde Westen qua yogastijlen. Yoga leraar zijn is een vrij beroep, sommige opleidingen duren maar een paar maanden. Kun je dan een goede yogaleraar zijn? Ik denk het niet.
Inderdaad een zeer kwalijke zaak als een yogadocente gaat zeggen dat je een baby niet moet inenten. Schoenmaker blijf bij je leest!!
Jammer dat er nog geen wetenschappelijke basis bestaat voor de chakra filosofie.
Ambika Wauters is geoefend psychotherapeut en erkend homeopaat. In de V.S. en Engeland geeft zij workshops over chakra’s en chakra healing.

Onder haar naam verschenen elf boeken over dit onderwerp. Bij een goed werkend chakra systeem voelt de mens zich gezond en sterk.

Zonder het bewust te zijn gebruiken we allemaal uitdrukkingen die gerelateerd zijn aan de chakra,s. Denk maar aan :

-de stal ruiken, 1e chakra,

-vlinders in de buik, 2e chakra,

-dat valt me nu echt zwaar op de maag, 3e chakra,

-een hart van goud hebben, 4e chakra,

-een brok in de keel, 5e chakra.

-een aha erlebnis, 6e chakra en

-in de zevende hemel zijn 7e chakra.

Als u yogales gaat volgen ga dan bij iemand die een erkende opleiding heeft gevolgd. U vindt informatie daarvoor op www.vyn.nu

José Van Havere-Habets

================================================

Artikel in NRC:

Edith Molenbroek – Zoek bewijs voor de helende kracht van yoga

De beeldvorming over yoga is enorm veranderd in de afgelopen decennia: van oude mannen mediterend bij de ingang van hun grot naar dames die zich, gekleed in de nieuwste yogamode, in allerlei moeilijke, atletische houdingen wringen.

Beide beelden zijn uitersten waarin veel mensen weinig herkenning in zullen vinden. Zo’n half miljoen Nederlandse yoga-beoefenaars, met name hoog opgeleide vrouwen, weet dat daar wat tussen zit. De rest van Nederland denkt: „Daar ben ik niet lenig genoeg voor”, of: „Het is niet voor mannen”, of: „Dat oosters gedoe is niets voor mij”. Dat is jammer, want het lijkt erop dat yoga therapeutische effecten heeft die voor heel veel mensen interessant zijn.
Wetenschapsjournalist William J. Broad haalt bijvoorbeeld in zijn boek Eerlijk over yoga een onderzoek aan over het effect van yogabeoefening op de maximale zuurstofopname. Bij een controlegroep die aerobics deed nam de zuurstofopname significant toe, maar de yogagroep toonde geen enkele verbetering. Echter, de verrassing was dat de yogagroep meldde zich een stuk beter te voelen. De wetenschappers stelden vast dat ze verbeteringen noemden op het psychologische vlak: stemming, zelfvertrouwen en levensvreugde waren er op vooruitgegaan.

Ervaringsdeskundige Amy Weintraub beschrijft in haar boek Yoga bij depressie op indringende wijze hoe yoga haar geholpen heeft van de antidepressiva af te komen. Ze haalt ook vele onderzoeken aan waarin positieve effecten van yoga op de stemming van proefpersonen gemeten waren. Nina Vollbehr van het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen bevestigt dat er positieve onderzoeksresultaten gemeld worden, maar voegt toe dat veel onderzoek kwalitatief gezien te wensen over laat.

Door yoga gingen zelfvertrouwen en levensvreugde erop vooruit

Onder leiding van professor Myriam Hunink van het Erasmus MC, tevens verbonden aan de Harvard School of Public Health, is begin 2016 een overzichtsartikel gepubliceerd over de effecten van yoga op risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Wat blijkt? De voorzichtige conclusie is dat de groepen die yoga deden, in vergelijking met de groepen die niets doen, er gemiddeld significant op vooruit gaan: lagere bloeddruk, lagere hartslag, lager gewicht en lager cholesterol.

In vergelijking met controlegroepen die aan aerobics deden, was de gezondheidswinst vergelijkbaar. Dat is opmerkelijk, gezien de eerdere bevinding dat yoga niet veel doet om de fitheid te verbeteren. Dat opent mogelijkheden voor mensen die niet willen of kunnen sporten.
Er is nog geen wetenschappelijke verklaring waarom yoga zoveel positieve effecten teweeg zou brengen bij mensen, maar yoga staat er om bekend ontspanning teweeg te brengen. Het lijkt goed mogelijk dat de gerapporteerde positieve effecten hiermee verband houden.

Bewijs de positieve effecten,
dan kan de arts er wat mee

Helaas is er een probleem met veel van de onderzoeken. Ze zijn heterogeen, veelal kleinschalig en kortdurend. Hierdoor kunnen harde conclusies nog niet getrokken worden. En dat is jammer, want er is veel voor te zeggen om yoga, mits bewezen effectief, mee te nemen als optie in het gesprek van arts tot patiënt. Er zijn ruwweg 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland en 650.000 mensen met een stemmingsstoornis, waaronder depressie. Er worden miljarden aan uitgegeven.

illustratie iStock

illustratie iStock

 

Als artsen op grotere schaal yoga gaan aanbevelen aan patiënten, dan is er ook in de yogascholen werk aan de winkel. Op het gebied van kwaliteit en professionaliteit van yogadocenten en -opleidingen gebeurt al het een en ander. Maar er moet ook eenduidige informatie komen over het aanbod.

Qua benaming van yogastijlen is het nu het Wilde Westen. Elke yogadocent die vindt dat hij of zij iets unieks doet, komt met een eigen ‘stijl’. Ook mag wat er in yogalessen gezegd en gedaan wordt niet in strijd zijn met de huidige wetenschappelijke kennis.

Tijdens mijn zwangerschapsyogales waarschuwde de docente tegen het laten inenten van onze baby’s. Dan vind ik minder onschuldig dan praten over chakra’s (energieknooppunten), hoewel ook daar geen enkele wetenschappelijke basis voor bestaat.

Ik pleit voor meer onderzoek naar de therapeutische effecten van yoga, inclusief de kosteneffectiviteit, en voor verdere professionalisering van yogadocenten. Het zal toch niet zo zijn dat de medische wetenschap zo’n veelbelovend onderwerp laat liggen.

================================================

 

Dit bericht is geplaatst in BLOG. Bookmark de permalink.